Mätbrev

Vi har ju vid vårt extra möte i samband med 2009 års RM tagit bort regeln om kontrollmätning av båtarna vart femte år för att ha ett giltigt mätbrev. Istället togs beslut om att en gång inmätt båt, gäller tills vidare. Det betyder att alla båtar som är grundinmätta har ett giltigt mätbrev. Men, detta innebär inte med säkerhet, att båten mäter in. Det betyder att den mätte in vid mättillfället. Det kan ha gjorts ändringar på båten efter senaste mätningen som gör att den inte längre mäter in. Observera att detta är båtägarens ansvar att hålla koll på. Det duger alltså inte att komma till en tävling med en båt som inte mäter in och skylla på att ?den har ju ett mätbrev?.

Om du som båtägare känner dig osäker på om din båt är enligt regeln eller inte och du inte kan eller vill kontrollera måtten själv, kontakta en mätningsman som hjälper dig med detta. Men gör det i god tid innan båten är sjösatt. Mätningsmännen är få och har lika mycket att göra som alla andra. Se också till att dina segel är inmätta. De flesta segelmakare har idag rätt att mäta sina egna segel men det finns undantag och även då gäller att tillkalla en mätningsman som mäter och stämplar dina segel.

För att mäta in båten behöver en mätman göra kontrollmätningar samt fylla i ett mätprotokoll

Protokoll för inmätning

Mätstationer

Mätstationer Skrov

Följande båtar har vid något tillfälle mätts in och har då fått ett mätbrev

(Listan är från 2008, uppdaterad 2016-11-25)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 26, 28, 29, 31,
33, 35, 36, 37, 40, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67
68, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98
99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118
119, 120, 121, 125, 126, 128, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141
142, 144, 145, 149, 150, 151, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 163
167, 168, 175, 177, 178, 180, 181, 184, 186, 190, 191, 193, 194
195, 197, 199, 200, 202, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213