Pulpit

Under mässan träffade jag ett par Rivalägare intresserade att skaffa pulpit. Det är svårt, eller omöjligt att få tag en för Rival 22 bra pulpit ur de standardsortiment som saluförs av tillbehörsbutikerna idag, som det alltid varit.

Våra krav var bla. att den skulle vara mindre än de flesta och definitivt lägre. Först och främst skulle den ha fyra fästpunkter, en väl tilltagen öppning, vara stabil och kunna placeras ganska långt akterut för att inte störa fotutrymmet vid ombordstigning, etc. Sagt och gjort, vi kollade, mätte, och testade både befintliga men också tänkta lösningar. Dessutom, hur det går att ta emot och hålla ifrån från en låg klippa, hur funkar det mot bryggor av olika slag, hur kan genua och spinnakerhantering störas eller t.om. stöttas, om den håller att sitta på eller stötta sig emot i hårt väder var andra frågor och funktioner vi efterfrågade.

Resultatet av våra mätningar lämnades till lokal tillverkare som sedan tillverkade vår pulpit. Den visade sig hålla de mått och mål vi satt upp och samma modell har sedan tillverkats till et flertal andra Rivalägare som också blivit nöjda. Idag kan den tillverkare som vi använt inte tillverka fler ? men jag ska här skissa upp vår lösning så att den kan tillverkas av andra ? eller åtnminstone tjäna som inspiration till din egen lösning.

A/ Bild nummer 5
Obs att c/c måttet mellan främre fästena är exakt detsamma som för stödpinnen som sitter 15 cm längre upp. Det betyder att den främre öppningen är lika bred i hela sin höjd. Som jag hoppas framgår av fotona så är det ett rejält och bra fotutrymme framför pulpiten och stödpinnen sitter i höjd som ej stör däcksytan men samtidigt är lätt att kliva över.

Stödpinnen är mycket viktig för att säkra konstruktionens styrka. Jag kan sitta med mina 100 kg på min pulpit även under lutning och i sjögång.

B/Bild nummer 6
Denna skiss indikerar utseendet från sidan och jag har lagt in en del punkter som kan tjäna som kontrollpunkter. Har också markerat hur långt överhäng förut som konstruktionen har.

Följande mått har jag tagit i ytterkurvan. Start vid främre / nedre fästet.
a ? b (c/c för stödpinnen) =15
a ? c (start första böj) = 37
a ? d (slut första böj) = 58
a ? e (start andra böj) = 99
a ? f (slut andra böj) = 104
a ? g (start fästögla) = 114
a ? h (slut fästögla) = 117
a ? i = 173

Som jag hoppas framgår eller indikeras av fotona så är varje fästpunkt en ca 1 cm hög ?ovinklad? rörstump som avslutas med en avlastningsplatta och en infäst centrumbult för att kunna fästa varje stödben i en enda genomgående och kraftig rostfri centrumbult som således kan dras vinkelrät mot däck underifrån.

Notera att en fästögla finns på aktre stödbenets övre del. Mycket bra att (tillfälligt) fästa fall eller ibland som bra fäste av fender.

Trots at vi anser vår pulpit vara något av det bästa vi skaffat har vi inga som helst tankar på mantåg eller akterpulpit. Absolut inte.

Har säkert glömt en hel del, välkommen at fråga.
Lycka till!

Mats Åhlander

Stort tack till Mats Åhlander som bidragit med detta material.
PDF Version